Nadcházející událost: Zimní kurz přežití - Krkonoše (22.01.2022 – 23.01.2022)

Koronavirus fakta a omyly

Nepříjemnost, která se momentálně dotýká nás všech, proto by bylo správné uvést věci s tímto virem na pravou míru a nedělat zbytečné či naopak nedostatečné kroky.

 Co je to COVID-19?

Vir, který patří mezi skupinu koronavirů, který napadá sliznice dýchacích cest. Momentálně v ČR testuje vzorky na koronavirus 18 laboratoří. Původním ohniskem pandemie je Wu-Chan v centrální Číně, kde se tento vir objevil koncem prosince 2019. Na člověka se přenesl z divokých zvířat s největší pravděpodobností na wuchanském tržišti, kde se zvířaty obchodují.

 Omyly

 Jaké jsou příznaky nakažení?

Podobají se běžné chřipce.

 • zvýšená teplota
 • kašel
 • únava
 • bolest svalů
 • zahlenění
 • dušnost

 Jak se koronavirus šíří?

 • kapénkami
 • kašlem
 • dýcháním
 • vzduchem
 • rozhovorem
 • kontaktem (2-6m)

 Jak se chránit?

 • mýt si často ruce, nesahat si na obličej, když nemáte umyté ruce.
 • dezinfikovat přístroje na, které často šaháte bez nějaké pozornosti jako jsou mobily, notebooky.
 • vyhýbat se velkým skupinám osob
 • vyhýbat se nemocným lidem
 • používat jednorázové kapesníky
 • dodržovat pitný režim
 • při kašli si ústa zakrývat rukávem
 • pravidelný pohyb
 • necestovat do zasažených oblastí
 • posílení imunitního systému - vitamíny z ovoce a zeleniny, doplňky stravy, šumivé tablety atd.
 • SARS-COV-2 A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 – ÚČINKY VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK

Chraňte sebe a své blízké!

Nenechávejte vše na náhodě, myslete na členy své rodiny. Především na babičky a dědečky, přece jenom je to nejrizikovější skupina. Většina lidí, kteří onemocnění podlehli byli ve věku od 60 do 89let. Další rizikovou skupinou jsou lidé s přidruženými dlouhodobými nemoci jako jsou chronické záněty plic atd. a lidé, kteří mají dlouhodobě oslabený imunitní systém.

Ochranné prostředky

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem? Rouška slouží k ochraně vašeho okolí před tím, co vy sami vydechujete
. Respirátor chrání zejména vás před tím, co vdechujete.

Respirátory se dělí do několika tříd, dle filtrační účinnosti. Jsou to:
 • respirátory třídy FFP1, které poskytují ochranu proti prachu a hrubým nečistotám;
 • respirátory třídy FFP2, které poskytují ochranu proti prachu, hrubým nečistotám, nebezpečným pevným i kapalným částicím a dýmům;
 • respirátory třídy FFP3, které poskytují ochranu proti prachu, hrubým nečistotám, jedovatým kapalným i pevným aerosolům, toxickým dýmům, bakteriím, virům, radioaktivním částicím, azbestu.


Riziková skupina

 • osoba starší 60 let
 • osoby léčící se s vysokým krevním tlakem,
 • s diabetem,
 • chronickým selháním srdce,
 • s nějakou plicní nemocí nebo jsou imunodeficientní.


 

 

Více informací na https://koronavirus.mzcr.cz