Nadcházející událost: Přežití v přírodě – RAPID (18.04.2024)

Hypoxie

 • Hypoxická hypoxie - je nedostatečné zásobení organismu kyslíkem z důvodu nedostatečného okysličení krve. Způsobuje ji malý parciální tlak kyslíku nebo jeho malá koncentrace ve vdechovaném vzduchu. Krev nemůže být okysličena, protože kyslík neprojde přes stěny plicních sklípků.
 • Anemická hypoxie - Chyba na straně červených krvinek. Nejsou schopné vázat a přenášet kyslík v dostatečném množství. Způsobuje jí nedostatečný počet krvinek, nebo špatná funkce hemoglobinu.

 • Cirkulační hypoxie - Červené krvinky nesou kyslík, ale krev neteče k buňkám. Nastává například při selhání srdce nebo šoku.

 • Histotoxická hypoxie - Chyba na straně buněk. Nejsou schopné kyslík zužitkovat. Nastává při otravě alkoholem, drogami nebo jinými látkami. Při otravě kyanovodíkem je zablokováno tkáňové dýchání, přenos kyslíku krví je neporušený. Proto osoba s otravou HCN má růžovou kůži (okysličená krev proudí i v žílách, protože tkáně nemohou kyslík vstřebat).

Jak se projevuje Hypoxie

 • Lehká opilost - Dostavuje se dobrá nálada, jemné poruchy logického myšlení, ztráta sebekritičnosti, pocit tepla v obličeji, jemné poruchy barvocitu a hloubkového vidění.

 • těžká opilos - Nastává úzkost, nevůle, těžké poruchy logického myšlení, motoriky, paměti. Objevují se dechové obtíže. Můžeme pozorovat cyanózu (zmodrání sliznic a kůže). Zorné pole se zužuje, nastává úplná ztráta barevného vidění. Těžká hypoxie končí bezvědomím a smrtí.

Obrané mechanizmy těla a jeho reakce

 • tělo na nedostatek kyslíku reaguje zvýšením tepové frekvence, krevního tlaku a zvyšuje ventilaci plic. Zvyšování tepové frekvence má své limity. Maximální tepová frekvence se liší v závislosti na věku, trénovanosti a genetice. Přibližný výpočet maximální tepové frekvence.

 • V játrech se zvýší tvorba glukózy z glykogenu, mobilizují se mastné kyseliny.

 • V pracujících svalech se rozšiřují cévy a současně klesá prokrvení orgánů zažívacího ústrojí, ledvin a nepracujících svalů.

 • Tělo nestačí při látkové přeměně dodat dostatečné množství kyslíku, aby se glukóza metabolizovala až na CO2 a H2O. Vzniká kyslíkový deficit a mléčná kyselina, tvořící se při nedostatku O2, urychluje nástup únavy.

Faktory ovlivňující hypoxii

 • Výška – čím výš, tím hůř
 • Rychlost výstupu – čím rychleji, tím hůř
 • Doba vystavení velké výšce – čím déle, tím hůř
 • Přirozená odolnost
 • Fyzická zátěž – spotřebovává se kyslík – zhoršuje
 • Teplota – v chladu zrychlení metabolismu – spotřebovává se kyslík – zhoršuje
 • Stav výživy – při nedostatku cukru menší odolnost
 • Životospráva – nedostatek spánku snižuje odolnost
 • Léky, alkohol, kouření, nemoc – snižuje odolnost