Nadcházející událost: Přežití v přírodě (14.05.2021 – 16.05.2021)

Expediční záchrana

Další kurz
Termíny
 • 25.08.2018
 • 02.11.2019
 • 20.06.2020
V civilizovaném světě je odborná pomoc vždy na blízku, ale v divočině si musíte pomoci sami a my víme jak.

Víte, že dle statistik budete z 90 % všech případů zasahovat při záchraně zdraví svých příbuzných, přátel či lidí, kteří pro vás mají vysokou citovou hodnotu? Minimálně jednou za život se dostanete k nepřímé srdeční masáži, jako činitel nebo přihlížející.

Kurz bude probíhat v terénu a s vybavením, který má každý k dispozici. Ukážeme si práci s lékárničkou nebo bez ní. Situace, jak postupovat, improvizovat, a přitom neškodit sám sobě a zraněnému. Základním ošetřením to nekončí, pouze začíná. Jak dobře začnete, tak o to lépe nebo rychleji se zraněná osoba vyléčí.

Možná doba konání: po celý rok
Místo konání: kdekoliv venku, v případě špatného počasí v krytých prostorách.
Délka kurzu: 1 den
Vhodný pro: muže a ženy od 18 let, děti do 18 let pouze v doprovodu rodičů.
Kurz doporučujeme pro: všechny, kteří chtějí vědět, jak si poradit v krizových situacích a zachránit sobě či druhým život.
Minimální počet osob pro otevření kurzu: 2 osoby

Obsah kurzu:

 • první kontakt - hýbe se/nehýbe se, komunikuje/nekomunikuje, krvácí/nekrvácí.
 • stanovení priorit - přivolání pomoci, základní tel. čísla a komunikace s dispečinkem. Zástava krvácení, uvolnění dých. cest (manévry).
 • resuscitace - kdy ano, kdy ne, nepřetržitá masáž vs. dýchání z úst do úst. Řetězec přežití. Statistika přežití, faktory přežití.
 • šok - vysvětlení rozdílu mezi emočním a fyzickým šokem, protišoková prevence.
 • úrazy - od hlavy až k patě. Základní imobilizace a fixace poraněných částí, obvazová technika. Krvácení, zastavení krvácení, péče o rány.
 • tonutí a nehody u vody
 • tepelná poranění - teplo x chlad, dehydratace.
 • otravy - jedovaté látky, plyny, potraviny.
 • péče o zraněného jedince a komunikace s poraněným
 • funkční lékárnička - používám jen to, s čím umím zacházet!
 • oblíbené omyly o první pomoci
 • zajímavosti z terénu, diskuze
 • transport - ukázka provizorních nosítek, popř. vyproštění zraněné osoby.
 • 100%
  Dovednosti
 • 10%
  Náročnost
 • 20%
  Adrenalin
Pro vaše další dotazy nás prosím kontaktujte na tel.  +420 775 141 231 nebo na e-mailové adrese halik@kurzypreziti.cz.

Cena

Cena pro 1 osobu
1 500 Kč