Nadcházející událost: Přežití v přírodě – RAPID (20.06.2024)

NEDOSTUPNOST POŠTOVNÍHO SERVERU ICEWARP


NEDOSTUPNOST POŠTOVNÍHO SERVERU ICEWARP

Z důvodů přetrvávajících potížízpůsobených masivním útokem na nášpoštovníserver, jsme byli nuceni až do vyřešenízablokovat přístup skrze IP adresy náležícímimo ČR a SK. Aktuálně stále pracujeme na zlepšenísituace a snažíme se postupně zprovoznit veškeréslužby k plnéfunkčnosti. Přesnýčas nejsme schopni odhadnout. Za způsobenépotíže se velmi omlouváme a aktivně pracujeme na co nejrychlejším řešení.